Åter till söksidan

Unikum datasystem ab
pyramid@unikum.se www.unikum.se  

Pyramid Business Studio
Beskrivning: 
Moduluppbyggt affärssystem
Bransch: Passar de flesta branscher
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
MPS Säljstödsprogram
Webbutik Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
Pyramid Business Studio är ett komplett affärssystem
som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och
e-handel. Fristående moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens
för både mindre och medelstora företag

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se