Åter till söksidan

Visma Business AB
www.visma.se  info@visma.se

Visma Business
Beskrivning:
Affärssystem i Windows och Client/Server med stor flexibilitet och dynamik.
Kan anpassas för varje användare
Bransch:
Operativsystem:
Windows Nätverk Unix
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Säljstödsprogram
Webbutik
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
Våra produkter ger stöd i hela affärsprocessen från första kundkontakt via offert, order, inköp, lager och fakturering till ekonomirutinerna med redovisning och reskontror. Man kan enkelt skapa och administrera en egen webbutik integrerat med affärssystemet. Produkterna säljs genom ett stort antal auktoriserade partners runt om i Sverige

Visma TimeEase
Beskrivning:
Webbaserat planerings- rapporterings och
faktureringsverktyg
Bransch: För tjänsteproducerande företag och organisationer
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Kostnadsställe
Projekt
Budget Prognoser Rapportgenerator
Fakturering
Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra
Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
100% webbaserat projektverktyg för
tjänsteproduktion, ingenjörer, arkitekter, reklam, advokat, forskning

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se