Åter till söksidan

WinBas Affärssystem
 info@winbas.se    www.winbas.com  

Winbas Affärssystem
Beskrivning:
   Winbas affärssystem är gratis. För den som vill finns möjligheten att
 teckna supportavtal.
Bransch:   Entrepenad/Grossist/Handel/Maskin/Transport
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt  Anläggningsregister  Klientredovisning
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl  SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista  Hyresredov Avtalsfakt  Uppdrags-
Statistik Historik  Kundreskontra  EU-rapportering
 MPS  Säljstödsprogram
 Office: ord, kalkyl, databas  Kalkylprogram
Databasprogram  Kommunikationsprogram
Webbutik  Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):  0
 GRATIS VERSION FINNS!
Leverantörens kommentarer:
Winbas affärssystem skapar en helhetslösning i flödet mellan leverantör och kund.
Integrerat Säljstöd skapar en överblick över all korrespondens gentemot företagets
intressenter. Webshop och handdatorer effektiviserar och förenklar företagets processer.
 Bryggor och anpassningar hjälper till att skapa en företagsunik lösning för ditt företag

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se