Åter till söksidan

enskildfirma.nu
sf@enskildfirma.nu  www.enskildfirma.nu 

eFRedo
Beskrivning: Bokföring och Redovisning anpassad för Enskild Firma
Bransch: 
Operativsystem:

Windows 
Funktioner:
Bokföring 
Anläggningsregister 
Bokslutsfunktioner Rapportgenerator 
Ekonomianalys kalkyl Leverantörreskontra 
Kundreskontra 
Skatteprogram 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 
GRATIS VERSION FINNS! 
Leverantörens kommentarer:
eFRedo är det första bokföringsprogrammet som är helt anpassat för den som driver 
enskild firma.

Det unika med eFRedo är att det när som helst under året går att se det skatteuträknade 
resultatet (slippa den årliga överraskningen).

eFRedo innehåller även kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregister, 
automatiska avskrivningar, automatiskt årsavslut, verifikationsbibliotek.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se